Inschrijven

Vier weken voor een beurs plaatsen we hier een link waarmee deelnemers zich kunnen inschrijven. We geven negenennegentig deelnamenummers uit dus het is belangrijk je op tijd aan te melden. Vrijwilligers kunnen zich vijf weken van de te voren inschrijven via een link in de nieuwsbrief.

De najaarsbeurs is op 9 oktober 2021. Er volgt geen inschrijving, de deelnemers van de geannuleerde beurzen in 2020 zijn weer deelnemer bij deze beurs.

Privacy Statements